Der lægges sidste hånd på byggeriet af det nye kajakhus. Der lægges fliser og bygges kajakhylder. Søren og Bjarne er byggeansvarlige og får hjælp af udvalgte klubmedlemmer, der har hænderne godt skruet på.
Idet den nye bygning ikke er kommunens bygning kan arbejdet udføres, så længe de almindelige Corona-retningslinjer overholdes. Bestyrelsen har besluttet, at arbejdet udføres af max. 4 personer.