Børn- og ungeudvalget

Udvalgets opgaver består i at sikre og bakke op om klubbens ungdomsaktiviteter. Dvs. have et overblik over træner/instruktør behov, hjælpe med at organisere arrangementer og støtte samarbejdet på tværs i ungdomsafdelingen.

Udvalget hjælper med at informere resten af klubben om ungdomsarbejdet og på at inddrage forældre mere.

Klubbens forskellige børne- og ungdomshold er repræsenteret i udvalget, samt en forældrerepræsentant.

Malene Kjærsgaard

Malene Kjærsgaard

Udvalgsformand og ungdomstræner - Turkajak

Tlf.: 4046 7788
malene@outdoorsports.dk

Louise Højvang Westergaard

Louise Højvang Westergaard

Børnetræner - havkajak

Tlf.: 6133 0503
lhoejvang@yahoo.dk

Dorte Gilså Hansen

Dorte Gilså Hansen

Ungdomstræner havkajak

Tlf.: 2498 4088
dgilsaa@health.sdu.dk

Ketty Jensen

Ketty Jensen

Kontaktperson til bestyrelsen

Tlf.: 2696 6660
Mail: kettykajak@gmail.com