Børn- og ungeudvalget

Udvalgets opgaver består i at sikre og bakke op om klubbens ungdomsaktiviteter. Dvs. have et overblik over træner/instruktør behov, hjælpe med at organisere arrangementer og støtte samarbejdet på tværs i ungdomsafdelingen.

Udvalget hjælper med at informere resten af klubben om ungdomsarbejdet og på at inddrage forældre mere.

Klubbens forskellige børne- og ungdomshold er repræsenteret i udvalget, samt en forældrerepræsentant.

Dorte Gilså Hansen

Dorte Gilså Hansen

Ungdomstræner havkajak

Tlf.: 2498 4088
dgilsaa@health.sdu.dk

Ole Holmgaard

Ole Holmgaard

Ungdomstræner turkajak og Kontaktperson til bestyrelsen

Tlf.: 3068 8106
ole.holmgaard13@pc.dk