Instruktørudvalg

Udvalgets arbejde består i at  lave kurser for nye roere, tildele ro-områder for nybegyndere samt ved kurset afslutning at få integreret de nye medlemmer. Evaluerer ved kursusafslutning. Giver input til bestyrelsen i forhold til udvikling af begynder- og andre kurser. Planlægger sammen med børn og ungdomsudvalg lån af svømmehal. Obligatorisk:

  • Tildeling af ro-områder samt ajourføring af ro-områder
  • Begynderkurser hav og tur
  • Svømmehal
  • Første integrering af medlemmer (fortæl om klubliv og forventninger)
  • Aktive ungdomsinstruktører
  • Koldtvands kursus
Dorte Søndergaard

Dorte Søndergaard

Instruktørudvalg

Tlf.: 2424 6076
dorte_soendergaa@hotmail.com
Turkajak

Dorte Tordrup Nielsen

Dorte Tordrup Nielsen

Instruktørudvalg

Tlf.: 4076 7719
dortekajak@gmail.com
Turkajak

Rene Eriksen

Rene Eriksen

Instruktørudvalg

Tlf.: 4046 5561
re-consult@stofanet.dk
Havkajak

Linda Hansen

Linda Hansen

Tlf.: 2843 8293
Mail: linhan5500@gmail.com

Malene Kjærsgaard

Malene Kjærsgaard

Instruktørudvalg

Tlf.: 4046 7788
malene@outdoorsports.dk
Havkajak

Anette Hvenegaard

Kontaktperson til bestyrelsen

Preben Højte

Preben Højte

Instruktørudvalg

Tlf: 2428 2592
preben.hoejte@ftz.dk
Havkajak