Kørsel

Der ydes normalt kørselsgodtgørelse til:

  • Klubaktiviteter i Danmark, der er åbne for alle aktive frigivne medlemmer i klubben.
  • Kurser og stævner, der er godkendt af bestyrelsen.
  • Kørsel i forbindelse med budgetfastlagte aktiviteter.
  • Kørsel i forbindelse med administrative opgaver og andre særlige opgaver for klubben, og som er godkendt af bestyrelsen.

Spontant opståede aktiviteter dækker de enkelte medlemmer selv.
Al anden kørsel udredes af deltagerne selv.

  • Kørselsgodtgørelse beregnes med afgang fra klubbens faste adresse.
  • Der ydes kr. 1,50 pr. km pr. bil.
  • Ved kørsel med trailer ydes der kr. 2,50 pr. km pr. bil.
  • Bestyrelsen kan derudover i særlige tilfælde beslutte en anden form for kørselsgodtgørelse.

Hvis der er flere deltagere, end der kan være i én bil, ydes der støtte til 2 biler ved op til 8 personer, 3 biler ved op til 12 personer osv.

Kørslen indberettes til kassereren ved at udfylde nedenstående formular.
Beløbet overføres via netbank så husk bankoplysninger.