Kørselstilskud

Klubben giver som udgangspunkt ikke kørselsgodtgørelse til klubbens aktiviteter. Klubben foreslår, at
kørselsudgifterne ved arrangementer deles mellem deltagerne.
Der kan i særlige tilfælde ydes kørselsgodtgørelse ved:

  • Kørsel i forbindelse med administrative og praktiske opgaver til gavn for klubben.
  • Kørsel til mesterskaber (DM, EM, VM) for aktivt udøvende inden for Danmarks grænser.
  • Bestyrelsen kan derudover i særlige tilfælde beslutte en anden form for kørselsgodtgørelse.

Kørselsgodtgørelse beregnes med afgang fra klubbens faste adresse.

  • Der ydes kr. 1,70 pr. km pr. bil.
  • Ved kørsel med trailer ydes der kr. 2,70 pr. km pr. bil.

Hvis der er flere deltagere, end der kan være i én bil, ydes der støtte til 2 biler ved op til 8 personer, 3
biler ved op til 12 personer osv.

Kørslen indberettes til kassereren ved at udfylde nedenstående formular.
Beløbet overføres via netbank så husk bankoplysninger.