Nøgler

Nøgler koster kr. 150,- kr.

Prisen er engangsbetaling og refunderes ikke ved udmeldelse.

Medlemmer kan erhverve sig en nøgle til klubben via Mobile Pay til tlf. 43105 (angiv ”Nøgle” + medlems navn). Betaling sker samtidig med udlevering af nøglen.

Kontakt Flemming Laursen eller Just Engberg:

Skabe

Medlemmer kan få tildelt brugsretten til et skab i omklædningsrum.

Skabe koster kr. 200,- kr.
Prisen er engangsbetaling og refunderes ikke ved udmeldelse.

Når betaling er registreret, vil der blive monteret låsebeslag, hvorefter skabet kan anvendes.

Medlemmer kan erhverve sig et skab til omklædningsrummet via SWIPP/Mobile Pay til tlf. 43105 (angiv ”skab” + medlems navn).

Eller ved at kontakte:

Flemming Laursen

Flemming Laursen

Bestyrelsesmedlem

Tlf.: 4058 8995
Email: flaursen144@gmail.com

Just Engberg

Just Engberg

Hus- og materialeudvalg

Tlf.: 2084 3636
Email: villapax@os.dk

Hagberdt Knudsen

Hagberdt Knudsen

Hus- og materieludvalg

Tlf.: 2714 7522
Email: hagberdt@live.dk

Mogens K Hansen

Mogens K Hansen

Tlf.: 2349 0852
Email: strib.mogenshansen@gmail.com