Ro-områder

 

Klubbens roområder gældende fra klubbens bådebro og tilbage:

 • område A : Til Odden og under 200 meter fra land
 • område B : Gals Klint camping og til Gamborg, bunden af Ellebæk vig , max. 200 meter fra land
 • område B-Hav : Gals Klint camping og til Gamborg, bunden af Ellebæk vig , max 200 meter fra land, Fænø¸ rundt med Oddekryds
 • område C : Frit roområde indtil 500 meter fra land tildeles først efter at der er roet en sæson minimum 200 km
 • område C-Hav : Frit roområde for havkajak, bestået EPP2 hav tildeles først efter at der er roet en sæson minimum 200 km.

 

Regler omkring roområder?

 • Af sikkerhedsmæssige grunde er vores ro område inddelt i 4 zone
 • Du skal som minimum have roet 50 km med instruktør og kunne svømme 600 m i klubbens rovand
 • Prøven skal godkendes af en instruktør
 • En gang skal du kæntre i kajakken. Bjerge dig selv og kajakken ind til strandbredden, hvor du skal tømme båden for vand og kunne stige i den på lavt vand
 • Når du er færdig med svømme – og kæntringsprøven og den er udført tilfredsstillende, er det ligeledes en  betingelse at du har opnået en vis sikkerhed i kajakken. En instruktør vil skønne om du ror godt nok
 • Du vil, hvis dine færdigheder tillader det, få tildelt roområde B
 • Roområde A tildeles kun børn og unge i alderen 12-15 år
 • Nye roområder kan kun gives af instruktører eller bestyrelse
 • Alle førsteårs roere skal bære CE-mærket (typegodkendt) rednings-/svømmevest
 • I perioden fra standerstrygning til standerhejsning skal ALLE bære CE-mærket vest og der skal ros så tæt på land som muligt
 • Du skal føre rokort hver gang du tager ud (kommer hjem igen) – det er en sikkerhed og rart at vide hvem der er ude at ro. Desuden laver vi statistik på de oplysninger du skriver.