Så sluttede ro-sæsonen 2018, klubbens knap 400 medlemmer har tilsammen roet 97.368 km og Kjeld Skall har klaret de 4.940 km af dem, som den roer der har roet længst.

Vi var knap 40 medlemmer der deltog i standerstrygningen, det var en noget kold og blæsende dag så nogle roede og andre gik en tur, hvorefter vi sluttede af med Anette Henriksens gode suppe i klubhuset

Claus Svenningsen klarede i år både at holde formandens tale og stryge standeren, det skete under “Kajakklubben Strømmen længe leve” – “tre Hurra” samt “Lyden af Lillebælts susen”

Brian Henningsen fik præmie og pokal som vinder af årets handicap turnering (5 km hvor man startes forskudt så alle i princippet kommer i mål samtidig)

Standerhejsning 2019 er lørdag den 13. april, men inden da kan man jo godt deltage i klubbens vinteraktiviteter samt vintermotion og roning.