Statistik Ro-kort

Aktuelle statistiske oplysninger findes bedst på rokort.

Log ind på rokort og klik på “Statistik”, herefter har du 6 forskellige statistikker til rådighed.

Gå til rokort