Der er lavet en ny folder vedr. Fænø Rundt.
Folderen kan findes på www.findveji.dk
Den ligger også her. LINK