Starter op igen efter sommerferien i uge 33

JUHUU!

Mandag d. 10. august Havkajak ungdom – fra ca. 12 år
Tirsdag d. 11. august Havkajak børn – ca. 9-12 år
Tirsdag d. 11. august Tur/kapkajak – fra ca. 10 år

Alle hold mødes kl. 17.30 i klubben.
Gerne omklædt, selvom vi må bruge omklædningsrummene igen.
Vi slutter ca. kl. 20 (om mandagen bliver det ofte til 20.30)

Nye interesserede børn og unge er velkomne til at komme og prøve kajak et par gange.
Vi vil dog meget gerne vide besked med det inden – så det allerbedste vil være at tilmelde
en måske kommende ungdomsroer på ventelisten til ungdomshold.
Det gøres på klubbens hjemmeside under punktet Medlemskab / Ind- og udmeldelse.
Så tager vi kontakt og aftaler nærmere.

For yderligere information kan Malene Kjærsgaard kontaktes på tlf. 40467788